zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

w roku szkolnym 2019/2020

Każdy uczeń szkoły może uczestniczyć w wybranym przez siebie rodzaju zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebami.

 

Język polski

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Nauczyciel

Klub Żywego Słowa

piątek 1330 - 1415

309

Linek Piotr

Koło polonistyczne

poniedziałek 1420 – 1505

221

Twardziszewska

Małgorzata

 

Języki obce

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Nauczyciel

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

środa 1420 – 1505

127B

Bryła Paulina

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

piątek 1330 - 1415

104

Gruszka Barbara

English Conversation Club

wtorek 1420–1505 

229

Kusz Urszula

Przygotowanie do matury rozszerzonej i konkursów z języka angielskiego

poniedziałek 1330 - 1415

125B

Turzyniecka Agnieszka

Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka angielskiego. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

wtorek 1420–1505

środa 1330 - 1415

312

106

Wiśniewska-Brogowska

Dorota

Koło z języka francuskiego 

poniedziałek 1415 – 1545

312

Paszko Bernarda

Koło klasyczne

sobota 900 - 1130

118

Podhajny Mirosława

 

Historia i wiedza o społeczeństwie

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Nauczyciel

Zajęcia przygotowujące do matury i olimpiad 

z wiedzy o społeczeństwie

piątek 800–845 

środa 1420 - 1505

304

Adamowicz Paulina

Koło historyczne

poniedziałek 1420 - 1505

202

Pałczyński Michał

Koło historyczne

środa 1420 - 1505

309

Szyszka Anna

 

Matematyka

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Nauczyciel

Koło matematyczne

piątek 1240 - 1415

213

Linek Krzysztof

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

wtorek 1330 - 1415

105

Muszyńska Agnieszka

Koło matematyczne dla uczniów klas I

wtorek 1420 – 1505

221

Muszyńska Agnieszka

Konkursy matematyczne, olimpiady

sobota 800 – 1130

106

Rogala Jadwiga

 

Przedmioty przyrodnicze

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Nauczyciel

Koło chemiczne

wtorek 1330 - 1415

123

Dynowska Marta

Zajęcia przygotowujące do matury z chemii

poniedziałek 1330 - 1415

środa 1420 – 1505

118

Zych-Wężyk Iwona

Koło chemiczne

sobota 800 - 1200

109

Kuśmierczuk

Włodzimierz

Przygotowanie do matury z chemii z wykorzystaniem zasobów cyfrowych

środa 1330 – 1415/co 2 tygodnie

317

Waszek Agata

Koło biologiczne

czwartek 1420 – 1505

123

Bałuka Krzysztof

Zajęcia przygotowujące do matury „ Z biologią za pan brat”

piątek 1240 - 1325

122

Stańczak Paweł

Warsztaty laboratoryjne z biologii na UMCS 

sobota (wg harmonogramu uczelni)

-

Kicińska Iwona

Koło geograficzne

wtorek 1420 – 1505

216

Barańska- Budzyńska

Joanna

Koło fizyczne

środa 1505 – 1635

221

Mazurkiewicz Andrzej

 

Inne zajęcia pozalekcyjne

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Nauczyciel

Przedsiębiorczy klub dyskusyjny

wtorek 1425–1505

311

Farion Mariusz

Koło Caritas

wtorek 1510–1555

109

Bulak Konrad

Szczygieł Anna

Koło katechetyczne – przygotowanie do olimpiad i konkursów

piątek 1420–1505 

 

221

Kukułowicz Bożena

Zajęcia dodatkowe w ramach samorządu.

Koło społeczne.

wtorek 1505 – 1635

133

Niańko Agnieszka

Koło programowania

poniedziałek 1420–1550

318

Biedula Paweł

Zajęcia z informatyki i robotyki - projektowanie, budowanie i programowanie robotów.

środa 1420 - 1550

317

Pałka Zbigniew

Chór szkolny

wtorek 1510 - 1640

sala kolumnowa

Czernik Andrzej

Zespół muzyczny

czwartek 1420 – 1520

sala kolumnowa

Kowanek Katarzyna

Zajęcia na siłowni 

wtorek 1510 - 1555

środa 1510 - 1555

czwartek 1510 - 1555

hala OSiR

Mandziuk Grażyna

Rafalski Emil

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną

środa 1500 – 1630

budynek G

Kobylarz Andrzej

 

Każdy uczeń szkoły może uczestniczyć w wybranym przez siebie rodzaju zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebami.